REGULAMIN STRZELNICY KLUBOWEJ

1. Teren strzelnicy Klubu Łuczników 560 jest otwartym, niestrzeżonym obiektem przeznaczonym, wyłącznie do treningu łuczniczego. Korzystanie z niego zgodnie z zasadami pozwala na w pełni bezpieczne przeprowadzenie treningu łuczniczego.

 

2. Stowarzyszenie Klub Łuczników 560 nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z regulaminem użytkowanie terenu i dostępnej infrastruktury.

 

3. Z terenu strzelnicy korzystać mogą wyłącznie klubowicze Klubu Łuczników 560

 

4. Osoby postronne, mogą korzystać ze strzelnicy za zgodą zarządu Klubu wyłącznie w towarzystwie innego członka Klubu Łuczników 560.

5. Na terenie strzelnicy należy obowiązkowo:

- Upewnić się, że na drodze strzału oraz za celem nie znajdują się żadne osoby postronne lub inni łucznicy oraz zwierzęta;

- Strzelać wyłącznie z miejsc wyznaczonych jako stanowiska strzeleckie - wyjątkiem są organizowane przez instruktorów treningi strzeleckie;

- Zwracać uwagę na innych łuczników i współpracować z nimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

- Życzliwie odnosić się do innych osób korzystających ze strzelnicy;

- Zwracać uwagą na zachowanie innych łuczników i osób postronnych i jeżeli zachodzi konieczność, w zdecydowany sposób wymagać od nich przestrzegania zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania;

- Nie wychodzić przed strzelającego innego łucznika (np. celem wyjęcia swoich strzał z tarczy lub zmniejszenia/zwiększenia odległości do celu)

- w przypadku większej ilości osób strzelających użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do poczekania aż pozostałe osoby skończą strzelać i następnie grupą udać się do celów celem wyjęcia strzał.

- przy wyciąganiu strzał z celu upewnić się, że jest to bezpieczne i nie zagraża to innej osobie znajdującej się w tym samym czasie przy tarczy.

 

6. Na terenie Klubu Łuczników 560 zabrania się:

- Strzelania w górę, w sposób który uniemożliwia wzrokowe kontrolowanie lotu strzały;

- Strzelania do celów „na skos” czyli z innego niż wyznaczone stanowiska;

- Strzelania gdy przed osobą strzelającą/ łucznikiem znajdują się inne osoby postronne lub łucznicy. Niezależnie od odległości dzielącej łuczników od siebie lub innych osób.

- Naciągania łuku ze strzałą skierowaną w górę;

- Strzelania do celów ze strzał z grotami o tnących krawędziach (Broadhead);

- Strzelania z wiatrówek lub innej broni lufowej oraz kusz;

- Strzelania w stronę stadniny lub budynków policji;

- Śmiecenia, w tym w szczególności tłuczenia butelek;

- Niszczenia infrastruktury łuczniczej lub użytkowania w inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem.

- Przesuwania celów i tarcz strzelniczych oraz zmieniania oznakowania strzelnicy Klubu Łuczników 560;

- Organizowania szkoleń, warsztatów, zawodów łuczniczych bez uzgodnienia z zarządem Klubu;

- Strzelania do zwierząt lub ptaków

- kłusownictwo jest przestępstwem podlegającym odpowiedzialności karnej;

- Strzelania do drzew - otwory po strzałach umożliwiają szkodnikom wniknięcie pod korę;

- Spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub pod jego wpływem;

 

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z klubowej strzelnicy, wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych.